Handelsbetingelser

Nedenfor kan du læse de gældende handelsbetingelser, når du handler med Motorkompagniet Aps.

1. Anvendelse

1.1 Disse generelle forretningsbetingelser finder anvendelse på aftaler og handler indgået mellem Motorkompagniet ApS (herefter Motorkompagniet) CVR-nr. 41921404 og kunden vedrørende Motorkompagniets tjenesteydelser.

1.2 Ved ændringer eller fravigelser af eventuelle aftaler kræves der skriftlig enighed mellem Motorkompagniet og kunden.

2 . Ydelser

2.1 Motorkompagniet driver konsulentvirksomhed og leverer i den forbindelse tjenesteydelser til selskabets kunder.

2.2 Motorkompagniet ApS ydelse består blandt andet i at værdifastsætte registreringsafgifter i henhold til registreringsafgiftsloven samt anmelde værdifastsættelse til Motorstyrelsen/ Skattestyrelsen (herefter SKAT)

2.3 Motorkompagniet er registreret efter registreringafgiftsloven til at anmelde og afregne registreringsafgift hos SKAT efter gældende lov.

3. Indgåelse af aftalen

3.1 Indgåelse af aftalen mellem Motorkompagniet og kunden sker primært ved henvendelse til Motorkompagniet i form af telefon eller e-mail eller udfyldelse af kontaktformular.

3.2 Ved bestilling af en ydelse accepterer kunden at de “Generelle forretningsbetingelser” er gældende for ydelsen.

4. Afgiftsberigtigelse og værdifastsættelse

4.1 Motorkompagniet fastsætter registreringsafgiften på køretøjer ved afgiftsfastsættelse og afgiftsberigtigelse. Værdifastsættelsen af et køretøj, forudsætter at køretøjet står uden dansk registreringsafgift samt ikke er blevet pålagt en fast værdifastsættelse fra SKAT. Såfremt køretøjet er pålagt en værdifastsættelse fra SKAT, kan anmeldelsen efter 90 dage vurderes på ny af Motorkompagniet.

4.2 Ved endelig værdifastsættelse forpligter kunden sig til at udlevere samtlige dokumenter og oplysninger på køretøjet som Motorkompagniet anmoder om. I modsat fald kan der ske misforståelser og forsinkelser som Motorkompagniet ikke er ansvarlige for, ligesom længere sagsbehandling kan forekomme.

4.3 Når Motorkompagniet har modtaget de anmodet dokumenter og oplysninger på køretøjet, beregner Motorkompagniet registreringsafgiften og denne sendes til kunden. Motorkompagniet bestræber sig på at udlevere en bindende forhåndsvurdering til kunden inden for 24 timer på hverdage. Bindende forhåndsvurderinger sker skriftligt til kunden.

4.4 En bindende forhåndsvurdering fra Motorkompagniet er alene gældende i 30 dage. Tilbuddet accepteres skriftligt pr. mail eller ved betaling af faktura til Motorkompagniet. Såfremt acceptfristen overskrides må kunden påregne køb af ny afgiftsfastsættelse.

4.5 Ved endelig afgiftsfastsættelse modtager kunden faktura eller anden betalingsinstrukser fra Motorkompagniet, bestående af en registreringsafgift, ekspeditionsgebyr, risikotillæg, og evt nummerpladegebyr. Motorkompagniets gebyrer er inklusiv 25 % dansk moms.

4.6 Kunden er forpligtet til at betale det samlede beløb (registreringsafgift, ekspeditionsgebyr, risikotillæg, og evt nummerpladegebyr), til Motorkompagniet inden 30 dage. Såfremt betalingsfristen overskrides bortfalder den bindende forhåndsvurdering. Efter betaling modtager kunden kvittering på værdifastsættelsen pr. mail, samt instrukser for afhentning af nummerplader.

4.7 Kunden kan efter modtagelse af kvittering på værdifastsættelse, henvende sig til en vilkårlig synsvirksomhed for udlevering af nummerplader.

4.8 Ved henvendelse til en synsvirksomhed for udlevering af nummerplader, medbringes blot original registreringsattest bestående af del 1 og del 2. Kunden skal inden henvendelse til synsvirksomheden, tage stilling til valg af forsikringsselskab, ejerens CPR-nummer samt valg af nummerpladetype (med eller uden EU-mærke)

4.9 Eventuelle ekspeditionsgebyr hos den valgte synsvirksomhed afholdes af kunden alene.

4.10 Såfremt kunden ikke overholder accept og/eller betalingsfristen på 30 dage, frafalder fastsættelsen.

4.11 Motorkompagniet forbeholder sig ret til at genberegne afgiftsfastsættelsen hvis der i perioden mellem det tidspunkt hvor beregningen er foretaget og det tidspunkt hvor indregistreringen ønskes, er foretaget ændringer i registreringsafgiftsloven eller anden relevant lovgivning.

5. Forhåndsvurdering

5.1 Kunden anmoder om forhåndsvurdering på www.motorkompagniet.dk

5.2 Motorkompagniet kan give en forhåndsvurdering af et køretøj, som kunden overvejer at købe i udlandet og registrere i Danmark eller et ikke-indregistreret køretøj som befinder i Danmark. Forhåndsvurdering er gældende i 30 dage.

5.3 Der skal uden undtagelse ske en forhåndsvurdering af køretøjet inden den endelige værdifastsættelse finder sted hos Motorstyrelsen.

5.4 Forhåndsvurderingen er beregnet ud fra kundens oplysninger og dokumenter på det aktuelle køretøj. Motorkompagniet kan ikke holdes ansvarlig for fejlagtige oplysninger eller handlinger fra kunden. Dette gælder endvidere konsekvenserne af en forhåndsvurdering baseret på baggrund af kundens fejlagtige oplysninger.

5.5 Motorkompagniet forholder sig retten til at genberegne forhåndsvurderingen inden for acceptfristen på de 30 dage, såfremt der sker ændringer i registreringsafgiftsloven som har, eller kan have, effekt på forhåndsvurderingen.

5.6 Vælger du at få en forhåndsvurdering af Motorkompagniet ApS, er tilbuddet bindende fra vores side i 30 dage fra modtagelsen.

5.7 Tilbuddet inkludere registreringsafgift, nummerplader, risikotillæg, og moms. Ønsker man andre ydelser inkluderet i tilbuddet, såsom toldsyn, hjemtagelse, så det påregnes udover. Se ydelse listen. 

5.8 Accepteres en forhåndsvurdering og dermed afgiften, acceptere man Motorkompagniets handelsbetingelser.

6. Priser og betalingsbetingelser

6.1 Samtlige priser oplyst af Motorkompagniet er inklusiv moms, såfremt den pågældende ydelse tillægges moms ifølge momsloven.

6.2 Betaling af Motorkompagniets gebyr og risikotillæg sker sammen med kundens betaling af registreringsafgift samt nummerpladegebyr. Ved betaling accepteres gebyrerne i sin helhed.

6.3 Fakturering af forhåndsvurdering opdeles med registreringsafgift, risikotillæg, ekspeditionsgebyr og evt. nummerpladegebyr.

6.3.1 Risikotillæg går til eventuelle reguleringer i registreringsafgiften fra SKAT til Motorkompagniet ApS. Der vil ikke opkræves yderligere eller tilbagebetales gebyrer, såfremt der sker regulering af registreringsafgiften eller ej.

6.3.2 Ved eventuelle reguleringer fra SKAT, vil kunden ikke opkræves differencen fra reguleringen.

7. Fortrydelsesret

7.1 Kunden har indtil betaling af faktura fortrydelsesret. Efter dette tidspunkt kan kunden ikke fortryde aftalen. Såfremt kunden ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal kunden give skriftlig meddelelse herom til Motorkompagniet.

7.2 Forhåndsvurderingen er en individuel konsulentydelse og er ikke omfattet af fortrydelsesret.

8. Ansvarsbegrænsning og forbehold

8.1 Motorkompagniet tager forbehold for eventuelle skrivefejl og tastefejl i forbindelse med angivelse af priser og vurderinger.

8.2 Motorkompagniets ansvar over for kunden er alene begrænset til at omfatte et direkte tab og er i øvrigt beløbsmæssigt begrænset til det af kunden betalte gebyr til Motorkompagniet.

8.3 Motorkompagniet indestår for ethvert forhold mellem Motorkompagniet ApS og SKAT. Kunden kan ikke holdes til ansvar for eventuelle ændringer i den anmeldte værdifastsættelse til SKAT.

8.4 Kunden har ikke krav på tilbagebetaling af for højt vurderet værdifastsættelse.

8.5 Motorkompagniet søger at afgive svar for anmodning om værdifastsættelse hurtigst muligt og gerne inden for 24 timer. Motorkompagniet ApS afgiver imidlertid ingen garanti herfor, og kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab grundet længere ekspeditionstid.

9. Forhold til SKAT

9.1 Motorkompagniet er registreret hos SKAT i henhold til registreringsafgiftslovens §15. Motorkompagniet har stillet sikkerhed overfor SKAT for Motorkompagniets forpligtelser jf. reglerne i registreringsafgiftsloven.

9.2 Motorkompagniet hæfter som den eneste part over for SKAT såfremt SKAT vurderer kundens værdifastsættelse for lav. Motorkompagniet friholder kunden for ethvert krav fra SKAT i forbindelse med eventuelle reguleringer af værdifastsættelsen.

9.3 Straks kunden har overført registreringsafgiften til Motorkompagniet, indestår Motorkompagniet for at betalingen til SKAT sker regelmæssig og efter gældende regler.

10. Lovændringer

10.1 Ved eventuelle lovændringer forbeholder Motorkompagniet sig ret til at ændre i betingelserne

11. Lovvalg og værneting

11.1 Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret og ved de almindelig domstole.

12. Satser for Registreringsafgift

12.1 Forhåndsvurdering – 199,-

12.2 Ekspeditionsgebyr på afgift mellem 1-75.000,- – 1250,-

12.3 Ekspeditionsgebyr på afgift mellem 75.000-125.000 – 1875,-

12.4 Ekspeditionsgebyr på afgift over 125.000 – 2.500,-

12.5 Risiko tillæg  – Vurdering på den enkelte sag (Typisk 5 – 10 % af registreringsafgiften)

13. Satser for tillægsydelser

13.1 Hjemtransport – fra 3400,-

13.2 Toldsyn og syn – fra 795,-

13.3 Klargøring – fra 799,-

Skal vi kontakte dig?

Tag en snak med vores dygtige medarbejdere, og hør hvordan vi kan hjælpe dig.