fbpx
Spring til indhold
Betingelser Motorkompagniet

Handelsbetingelser

Nedenfor kan du læse de gældende handelsbetingelser, når du handler med Motorkompagniet Aps.

1. Anvendelse

1.1 Dette er de generelle vilkår for handel med Motorkompagniet ApS.

1.2 Disse generelle handelsbetingelser finder anvendelse på aftaler og services som bliver købt og indgået på www.motorkompagniet.dk mellem Motorkompagniet ApS og kunden .

1.3 Betingelserne gælder for alle – både private og erhvervskunder. Dog gælder afsnit 8 – Behandling af personoplysninger – alene for erhvervskunder, som Motorkompagniet er databehandler for.

2. Services

2.1 Motorkompagniets ydelser – såsom services og dokumenter – er afhængige af Kundens oplysninger, inputs og valg. De solgte services er således baseret på disse oplysninger, og eventuelle fejl- eller mangeloplysninger er ikke Motorkompagniets ansvar. Kunden kan dog altid henvende sig til Motorkompagniet og få ændret en fejlindtastning eller fejloplysning.

3. Pris og betaling

3.1 Alle priser på www.motorkompaggniet.dk er i danske kroner (DKK) og er inklusiv moms for Services til private og erhvervsdrivende. Når du gennemfører køb på websitet, vil beløbet blive trukket på Kundens kreditkort samme dag. Betaling er for opstartsgebyr i hver enkelt sag.

3.2 Websitet modtager betaling fra Dankort, Visa og Mastercard og MobilePay. Virksomheden betaler det gebyr, der opkræves af betalingsindløser (dem der formidler betaling over kreditkort). Brugeren betaler selv eventuelle andre gebyrer, som egen kortudsteder derudover måtte opkræve.
Hvis Brugeren gennemfører en rådgivningssag, vil Brugeren blive faktureret det resterende beløb via almindelig faktura pr. email. Betalingsfristen vil være 8 dage netto. Ved forsinket eller manglende betaling forbeholder Virksomheden sig ret til at pålægge renter eller rykkergebyr efter renteloven og i øvrigt forfølge sit krav.

4. Levering

4.1 Når Kunden har gennemført en betaling, vil Kunden blive kontaktet via email og/eller telefonisk hurtigst muligt.

5. Fortrydelsesret

5.1 Som udgangspunkt kan Kunden fortryde en bestilt ydelse, når den er bestilt på internettet.

5.2 Fortrydelsesretten gælder dog ikke, når Motorkompagniet har færdiggjort ydelsen inden Kunden fortryder, idet Kunden med sin accept af disse handelsbetingelser er gældende i forholdet mellem Kunden og Motorkompagniet, accepterer og anerkender, at fortrydelsesretten herved ophører.

5.3 Hvis Kunden fortryder den bestilte ydelse efter at Motorkompagniet har påbegyndt udførelsen af ydelsen, men inden denne ydelse er færdiggjort, kan Motorkompagniet kræve betaling for det allerede udførte arbejde.

6. Ansvar

6.1 Motorkompagniet er ansvarlig for indholdet i de udbudte ydelse, men Motorkompagniet er ikke ansvarlig for hverken direkte, indirekte eller afledte tab, som Kunden måtte lide som følge af fejlagtig anvendelse af den valgte ydelse.

6.2 Indholdet på Websitet, korrespondance eller anden kontakt med Motorkompagniet udgør ikke juridisk rådgivning af nogen art. Motorkompagniet er heller ikke ansvarlig for nogen reference, link eller anden henvisning til tredjeparts hjemmeside, som måtte kunne findes på Websitet.

7. Reklamation og mangler

7.1 Alle Kunder er inden for 14 dage efter deres køb berettiget til at reklamere over en ydelse, hvis en ydelse ikke måtte leve op til forventningerne. Kunden kan reklamere ved at kontakte info@motorkompagniet.dk.

8. Behandling af personoplysninger

8.1 For behandling af Kundens personoplysninger er aftalt følgende: Begge parter skal løbende gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der opfylder kravene i Forordning 2016/679 (”Forordningen”) for at sikre beskyttelse af de registreredes rettigheder.

8.2 Virksomheden skal have ret til for egen regning og risiko, at anvende underleverandører, der også behandler Kundens personoplysninger. Virksomheden skal ved påtænkt skift af en underleverandør eller anvendelse af en ny underleverandør skriftligt underretter Kunden, mindst 30 dage før det påtænkte skifte. Kunden har ret til at komme med indsigelser mod det påtænkte skifte.
Virksomheden påser at alle underleverandører opfylder kravene i artikel 28 i forordningen og forpligtelserne i dette afsnit.

8.3 Virksomheden må ikke uden Kundens skriftlige forudgående tilladelse overføre Brugerens personoplysninger til lande uden for EU/EØS. Al behandling af Kundens personoplysninger sker i henhold til Kundens dokumenterede instruks. Den dokumenterede instruks udgøres dels af parternes aftalegrundlag, og dels af de særskilte instrukser, som Kunden måtte give Virksomheden.
Hvis Kunden ikke instruerer Virksomheden om andet, er Virksomheden berettiget og forpligtet til at slette Kundens personoplysninger senest 12 måneder efter, at forretningsforholdet mellem parterne er endeligt ophørt.

8.4 Virksomheden har ret til at anonymisere Kundens personoplysninger og andre data, og anvende dem til at udvikle og udbyde tjenesteydelser, enten selv eller i samarbejde med andre.

9. Ændringer

9.1 Virksomheden tager forbehold for tryk- og prisfejl.

9.2 Virksomheden er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til Websitet, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Virksomhedens kontrol.

10. Oplysninger om klagemuligheder

10.1 En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Virksomheden kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

10.2 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Kunden angive Virksomhedens e-mail adresse info@motorkompagniet.dk.

11. Oplysning om klagemuligheder

11.1 En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos Virksomheden kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

11.2 EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Kunden angive Virksomhedens e-mail adresse info@motorkompagniet.dk.

12. Lov og værneting

12.1 Enhver tvist der udspringer af Brugerens køb af Services eller heraf følgende tvister, herunder disse handelsbetingelsers omfang eller gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Retten i Kolding.

Hvis Kunden har nogen spørgsmål, er Kunden altid velkommen til at kontakte os på info@motorkompagniet.dk.